Huisregels

Eenieder die het zich binnen de hekken van “Onze Veilige Haven” begeeft dient zich te gedragen volgens onze huisregels. Betreden van het terrein wordt gezien gelijk een conformatie aan deze huisregels.

  • Het gebruik van meegenomen voedingswaren is, mits met voorafgaande toestemming van de beheerder, niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te nemen op het terrein c.q. deze te gebruiken op het terrein dan wel in het gebouw.
  • Sigaretten peuken dienen in de asbakken op het terrein gedeponeerd te worden en niet op de grond dan wel tussen de struiken.
  • Glazen, blikjes of flesjes dienen na buitengebruik binnen ingeleverd te worden, dan wel in de buiten geplaatste afvalcontainers gedeponeerd te worden.
  • Het meenemen van goederen vanuit het gebouw of van het terrein wordt gezien als diefstal en er zal aangifte gedaan worden.
  • De aanwezige viltstiften dienen daarvoor gebruikt te worden waarvoor deze bestemd zijn.
  • Tekenen en kliederen op de muren wordt gezien als vandalisme en wij brengen u hiervoor een onkostenvergoeding in rekening.
  • Respecteer uw medemens en de bezittingen van anderen.
  • Rekeningen dienen vóór het verlaten van het terrein te zijn voldoen.
  • Tijdens wedstrijden worden kinderen onder 12 jaar niet in de zaal toegelaten.

Het niet respecteren van onze huisregels leidt tot een ontzegging van het terrein. Dit zal u ter plekke door de (waarnemend) beheerder, dan wel achteraf, worden aangezegd. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om de juiste, justitiële, instanties in te schakelen.